GMINA PRZEMYŚL, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, POWIAT PRZEMYSKI, KOD TERYTORIALNY wg GUS: 1813082. Oficjalna strona internetowa Gminy Przemyśl. ⓒ Urząd Gminy Przemyśl

SKOK NA KONIEC STRONY

SKOK DO STRONY GŁÓWNEJ

 ARCHIWUM: 2013 rok

30.12.2013 r. XXXVIII sesja Rady Gminy Przemyśl w ZS w Grochowcach.

W dniu 30 grudnia 2013 r. o godzinie 10.30 w ZS w Grochowcach odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy.

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

24.12.2013 r. Biuletyn informacyjny Gminy Przemyśl - Nr 3 / 2013 >>więcej>.

Szanowni Państwo! Kończy się z wolna rok 2013, rok pełen wydarzeń dobrych, ale i niełatwych w sprawach osobistych i publicznych, jak to w życiu. Z jednej strony wkraczamy w okres podsumowania, z drugiej zaś z nadzieją, zastanawiamy się co przyniesie nam kolejny Anno Domini 2014. Pragnę w imieniu swoim, pracowników urzędu, radnych Rady Gminy podziękować Wszystkim, którzy włączali się w mijającym roku w jakiekolwiek działania mające na celu dobro publiczne i pomyślność mieszkańców naszej Gminy. Chęć pomocy i szczerość intencji, otwartość, czasem cierpliwość z Państwa strony przynosiły zawsze pozytywne efekty. Za wsparcie i zrozumienie obiektywnych trudności wyrażam najwyższe uznanie i szacunek. Wielokrotnie okazywało się, że rozmowa i dialog są lekarstwem na różne „dolegliwości”. Cieszę się też, że wspólnie mamy powody, aby przyznawać się do większych i mniejszych sukcesów w mijającym roku. Wszyscy mamy też  nadzieję, że czas, który jest przed nami wzbudzi nowe pokłady energii, pomysłów i pozwoli na takie zagospodarowanie naszych  możliwości, aby przyniosły jak najlepsze efekty i polepszenie poziomu życia. Szanowni Państwo! Niech w święta Bożego Narodzenia nikt nie pozostanie sam, a radość z faktu narodzenia Chrystusa będzie obecna w każdej rodzinie i w każdym z osobna. Słowo stało się ciałem. Niech Pan Bóg obdarza zdrowiem, opieką i wszelakimi łaskami.Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Z pozdrowieniami i najlepszymi życzeniami: Wójt Gminy Przemyśl Witold Kowalski.

19.12.2013 r. Z życzeniami świątecznymi u Pana Wójta.

19 grudnia 2013 r. z życzeniami świątecznymi u Pana Wójta Gminy Przemyśl były dzieci z siostrą zakonną z Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr i Służebnic z Pikulic.

13.12.2013 r. Szóste "Spotkanie Opłatkowe" z nauczycielami.

Spotkania opłatkowe na stałe weszły do kalendarza gminnych spotkań z byłymi nauczycielami i pracownikami obsługowymi szkół i przedszkoli w Gminie Przemyśl. 13 grudnia 2013 r. w restauracji „Trojka” Pani Renaty Obler przy ul. Lwowskiej 20 miało miejsce kolejne szóste już spotkanie. W „Opłatku” wzięli udział między innymi przedstawiciele Urzędu Gminy Przemyśl, na czele z Wójtem Gminy Witoldem Kowalskim, pracownicy Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Przemyślu, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Przemyśl Zbigniew Czerniak, dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu oraz przedstawiciele związków zawodowych ZNP i NSZZ "Solidarność".

13.12.2013 r. Konkurs Bożonarodzeniowy w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Stowarzyszenie Kulturalne „Jawor” z Pikulic reprezentowało Gminę Przemyśl  w tegorocznej edycji Konkursu Bożonarodzeniowego, które odbyło się 13  grudnia 2013 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu.  Celem Konkursu było wyłonienie i promowanie najlepszych potraw bożonarodzeniowych oraz kultywowanie obrzędów świątecznych naszego regionu. Organizatorem był Zarząd Lokalnej Grupy Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA".

13.12.2013 r. XXXVII sesja Rady Gminy Przemyśl.

W dniu 13 grudnia 2013 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl odbędzie sie XXXVII sesja Rady Gminy.

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

13.12.2013 r. Rożubowice - granat moździerzowy i pocisk z czasów  II wojny światowej.

W dniu 13 grudnia 2013r. w starym szambie na placu przy świetlicy wiejskiej w Rożubowicach odnaleziono granat moździerzowy i pocisk z czasów  II wojny światowej. Po zabezpieczeniu terenu przez Policję, saperzy z Rzeszowa wywieźli niewypały w bezpieczne miejsce.

Policja apeluje o ostrożność w postępowaniu z niewybuchami, a Pan Piotr Olszański, sołtys Rożubowic dziękuję za szybką i sprawną akcję służbom mundurowym. Fot. Piotr Olszański.

18.12.2013 r. Zimowe Targi Pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy w Przemyślu organizują ostatnie już w tym roku Targi Pracy, na których znaleźć można będzie oferty pracy w różnych zawodach. Na targi przybędą lokalni pracodawcy jak i firmy z poza terenu powiatu przemyskiego >> Zaproszenie>.

9.12.2013 r. Rozporządzenie porządkowe Nr 52/13 Wojewody Podkarpackiego.

Rozporządzenie porządkowe Nr 52/13 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego >> więcej>.

6.12.2013 r. Przerwa w dostawie energii elektrycznej do Urzędu.

W związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej w dniu 6 grudnia 2013 r. kasa Urzędu będzie czynna do godz. 1030. Zaświadczenia wydawane z ewidencji i zbiorów prowadzonych przez Urząd w systemach informatycznych będą wydawane również do godz. 1030 >>więcej>

29.11.2013 r. XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Przemyśl.

W dniu 29 listopada 2013 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl odbędzie sie XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy.

Planowany porządek obrad.

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

22.11.2013 r. Wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania.

Urząd Gminy Przemyśl informuje, że w dniu 22 listopada 2013 r. zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania.

W związku z powyższym w godzinach 1700 – 1730 w danym dniu zostaną uruchomione syreny alarmowe.

 

Rodzaje sygnałów alarmowych.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie.

18.11.2013 r. Uroczysta dekoracja medalami za „Długoletnie pożycie małżeńskie” Państwa Olgi i Wiesława Prajzner z Grochowiec.

W dniu 18 listopada 2013. w Urzędzie Gminy Przemyśl odbyła się uroczysta dekoracja medalami za „Długoletnie pożycie małżeńskie” Państwa Olgi i Wiesława Prajzner z Grochowiec. Wójt Gminy Przemyśl życzył Państwu Prajzner szczęścia. Gratulował wytrwałości oraz szacunku do siebie i miłości. Zaznaczył również , że młodzi ludzie powinni brać przykład z osób , które dbają o trwałość małżeństwa i rodziny.

14.11.2013 r. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przemyśl

Program współfinansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki

w ramach realizacji zadania wynikającego z

„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

>>więcej>

1.11.2013 r. „Pamiętajmy, 1 LISTOPADA, zapalmy znicz poległym w Wielkiej Wojnie 1914- 1918”
Pismo Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl Roberta Chomy:

 „Zapraszam do udziału w organizowanej już po raz drugi akcji „Pamiętajmy, 1 LISTOPADA, zapalmy znicz poległym w Wielkiej Wojnie 1914- 1918”.

Celem akcji, jak w roku ubiegłym jest upamiętnienie żołnierzy, którzy zginęli na polskiej ziemi w czasie I wojny światowej tj. m. in. Polaków, Austriaków, Rosjan, Niemców, Węgrów.

Akcja jest skierowana do mieszkańców gmin powiatu przemyskiego, na terenie których zlokalizowane są cmentarze, a także do szkół, instytucji samorządowych oraz wszystkich zainteresowanych.

Zachęcamy do przyłączenia się, a także do zorganizowania w szkołach akcji mającej na celu uporządkowanie grobów poległych w Wielkiej Wojnie oraz zapalenia symbolicznego znicza w dniu 1 listopada. Proponujemy udokumentowanie tego zdarzenia poprzez zrobienie pamiątkowej fotografii, którą następnie zamieścimy na stronie internetowej Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

Informacje o miejscach pamięci zlokalizowanych na terenie powiatu przemyskiego, wraz z mapą i aktualnymi zdjęciami znajdują się na naszej stronie internetowej Związku:http://fortytwierdzyprzemysl.pl.

Mamy nadzieję, że powyższa akcja przyczyni się do zainteresowania zapomnianymi nieraz cmentarzami, na których spoczywają żołnierze polegli w czasie Wielkiej Wojny oraz nauczy młodzież szacunku dla miejsc pamięci i ludzi którzy tę historię tworzyli.”

30.10.2013 r. "Przede Wszystkim Jakość - poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników" - seminarium w Urzędzie Gminy.

Człowiek - najlepsza inwestycja

W dniu 30.10.2013 r. w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl w ramach upowszechniania rozwiązań wypracowanych w trakcie realizacji Projektu odbyło się seminarium >>więcej>.

29.10.2013 r. XXXV sesja Rady Gminy Przemyśl.

29 października 2013 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy.

Planowany porządek obrad.

 

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

23.10.2013 r. Uruchomienie systemów alarmowych na terenie Gminy Przemyśl.

W dniu 23.10.2013 r. zgodnie z wytycznymi z ogólnokrajowych ćwiczeń  taktyczno - specjalnych "Renegade-Kaper 13/II" nastąpi włączenie syren alarmowych.

Ok. godziny 10.00 - 10.15 - sygnał alarmowy "ogłoszenie alarmu".

Ok. godziny 11.00 - sygnał alarmowy "odwołanie alarmu".

Rodzaje sygnałów alarmowych.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie.

7.10.2013 r. Informacja Starosty Przemyskiego w sprawie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

W dniach od 8.11.2013 r. do 29.11.2013 r. w godz. od 8.00 do 15.00 (w dni robocze) wyłożony zostanie do wglądu projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Bełwin i Witoszyńce położonych w gminie Przemyśl.

17.10.2013 r. Przemyskie Targi Pracy.

Przemyskie Targi Pracy "Odkryj talenty swojego dziecka" w dniu 17.10.2013 r. w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu ul. Kraszewskiego 7a od 10.00 do 14.00 >>więcej>.

4.10.2013 r. Uroczysta dekoracja medalami par za długoletnie pożycie małżeńskie.

W dniu 4 października br. w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl odbyła się uroczysta dekoracja medalami par za długoletnie pożycie małżeńskie. Przybyłych powitał Witold Kowalski Wójt Gminy Przemyśl, który w imieniu Prezydenta RP wręczył medale i złożył życzenia.

Medale otrzymali: Państwo Kazimiera i Stanisław Skubisz oraz Państwo Czesława i Wacław Kogut.

3.10.2013 r. Bezpłatne badanie słuchu.

Ostrów - naprzeciwko kościoła w czwartek 3.10.2013 r. -  w godzinach od 9.00 do 14.00 >>więcej>.

27.09.2013 r. XXXIV sesja Rady Gminy Przemyśl.

27 września 2013 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy.

Planowany porządek obrad.

 

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

20-22.09.2013 r. "Sprzątanie Świata".

To już 20 "Sprzątanie Świata"! Pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja "Sprzątanie Świata - Polska" >>więcej>

22.09.2013 r. "ROCK POP FOLK - RZEPA FESTIWAL 2013" w Ostrowie !!!

"ROCK POP FOLK - RZEPA FESTIWAL 2013" na stadionie w Ostrowie w dniu 22.09.2013 r. od godziny 15.00. >>Więcej>

 

15.09.2013 r. "Czas na aktywność w Gminie Przemyśl" - PIKNIK INTEGRACYJNO-EDUKACYJNY w Krównikach.

CZAS NA AKTYWNOŚĆ

W GMINIE PRZEMYŚL

W dniu 15.09.2013r. w Krównkach, na stadionie i w "Grzybku" odbył się kolejny już PIKNIK INTEGRACYJNO - EDUKACYJNY  w ramach projektu POKL „ Czas na aktywność w Gminie Przemyśl”. >>Więcej>

15.09.2013 r. DOŻYNKI WIEJSKIE W GROCHOWCACH.

Zapraszamy na Dożynki Wiejskie do Grochowiec

- Niedziela 15 września 2013 r. od godziny 11.30 >>Więcej>

7-8.09.2013 r. EUROPEJSKIE DNI DOBROSĄSIEDZTWA - Malhowice - Niżankowice.

W dniach 7-8 września 2013 r. przy znaku granicznym 480 w Malhowicach / Niżankowicach odbyła się trzecia edycja Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa. Projekt będący wspólnym dziełem partnerów z Polski i Ukrainy ma służyć przełamywaniu barier i stereotypów między społecznościami po obu stronach granicy, między kulturą wschodnią i zachodnią, tradycja bizantyjską i łacińską. >>Więcej>. >>Program>

5.09.2013 r. FORUM Organizacji Pozarządowych Gminy Przemyśl.

Najbliższe spotkanie organizacji pozarządowych w ramach Forum odbędzie się 5 września 2013 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl przy ul. Borelowskiego 1 (II p.). - >>więcej>

1.09.2013 r. Krówniki - PIKNIK SŁUŻB MUNDUROWYCH.

1 września 2013 r. (niedziela) w Krównikach na płycie stadionu od godziny 15.00 rozpocznie się WIELKI CHARYTATYWNY PIKNIK SŁUŻB MUNDUROWYCH.

31.08.2013 r. "Czas na aktywność w Gminie Przemyśl" - PIKNIK INTEGRACYJNO-EDUKACYJNY w Kuńkowcach.

CZAS NA AKTYWNOŚĆ

W GMINIE PRZEMYŚL

W dniu 31.08.2013r. w Gminnym Centrum Informacji  w Kuńkowcach odbył się kolejny już PIKNIK INTEGRACYJNO - EDUKACYJNY  w ramach projektu POKL „ Czas na aktywność w Gminie Przemyśl”. >>Więcej>

30.08.2013 r. XXXIII sesja Rady Gminy Przemyśl.

30 sierpnia 2013 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy.

Planowany porządek obrad.

 

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

25.08.2013 r. "Tornistry pełne uśmiechów". Finałowy koncert akcji charytatywnej organizowanej przez "Caritas".

Podczas finałowego koncertu akcji charytatywnej organizowanej przez „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej - 225 uczniów z terenu Gminy Przemyśl otrzymało „tornistry pełne uśmiechów”. Na rynku przemyskim spotkali się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z wielu Gmin archidiecezji, mogąc uczestniczyć w Mszy św. i procesji ulicami Przemyśla z okazji „Wincentiady”.  Skorzystali też z licznych propozycji gier i zabaw zorganizowanych przez „Caritas”. Nie zabrakło słodyczy i ciepłego posiłku. Warto odnotować, że w tegorocznej edycji tego przedsięwzięcia wzięło udział dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku uczniów z naszej Gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, podobnie jak rok temu aktywnie zaangażował sie w akcję poprzez prace wolontariacką pracowników GOPS. >>Więcej>

18.08.2013 r. Festyn w Ostrowie.

Tradycyjnie już Klub Sportowy SAN OSTRÓW w dniu 18.08.2013 r. zorganizował na stadionie w Ostrowie przy pięknej pogodzie FESTYN

 

5-31.08.2013 r. Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Przemyśl.

Uwaga: inwentaryzacja azbestu >> więcej>.

Zaproszenie na szkolenie z zakresu zagadnień związanych z azbestem w dniu 9.08.2013 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Przemyśl >>Więcej.

9.08.2013 r. CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE PRZEMYŚL - promocja projektu.

CZAS NA AKTYWNOŚĆ

W GMINIE PRZEMYŚL

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w ramach promocji projektu POKL "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE PRZEMYŚL" zorganizował w dniu 9.08.2013 r. seminarium promocyjne w temacie przewodnim: rozwinięcie aktywności społeczno zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Przemyśl, podniesienie kwalifikacji zawodowych, złagodzenie problemów psychologicznych >>więcej>.

4.08.2013 r. Święto Pieroga w Gminie Przemyśl.

4 sierpnia 2013 roku w niedzielę na stadionie w Ostrowie odbyło się tradycyjne, bo już siódme Święto Pieroga w Gminie Przemyśl. Pogoda dopisała, goście i publiczność również, wspaniałe święto i zabawa od 14.00 do 2.00 następnego dnia.

Nad bezpieczeństwem i porządkiem tej dużej imprezy czuwały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Ujkowic, Pikulic, Grochowiec, Wapowiec i z Ostrowa oraz jednostki Policji z KMP Przemyśl.

5.09.2013 r. FORUM Organizacji Pozarządowych Gminy Przemyśl.

5.09.2013 r. - >>więcej>

1-30.09.2013 r. Konkurs „Wiki lubi zabytki”.

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zachęca do włączenia się do 3 edycji konkursu „Wiki lubi zabytki” w dniach 1 – 30 września 2013 roku, którego celem jest wykonanie zdjęć obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Konkurs adresowany jest do fotografów, zarówno amatorów jak i zawodowych oraz do wszystkich działaczy na rzecz dziedzictwa kulturowego, wolnych zasobów itp., a jego celem jest wykonanie zdjęć obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Szczególnie zachęca się do fotografowania zabytków z terenu województwa podkarpackiego, organizowania podkonkursów obejmujących zabytki wpisane do rejestru na Państwa terenie, których wykaz dostępny jest na stronie Narodowego Instytutu  Dziedzictwa lub za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu. Więcej informacji na stronie internetowej konkursu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Lubi_Zabytki

26.07.2013 r. XXXII sesja Rady Gminy Przemyśl.

26 lipca 2013 r. o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy.

 

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

26.07.2013 r. Omówienie modelu CAF w Urzędzie Gminy Przemyśl.

Człowiek - najlepsza inwestycja

W dniu 26.07.2013 r. w urzędzie Gminy Przemyśl w ramach projektu " Przede wszystkim jakość" odbyło się kolejne spotkanie zespołu  "Wdrażanie modelu wspólnej samooceny (CAF) w urzędach JST".

7.07.2013 r. Festiwal Ziemi Przemyskiej w Huwnikach.

Centrum Kulturalne, Starostwo Powiatowe i Gmina Fredropol zapraszają na Festiwal Ziemi Przemyskiej do Huwnik - 7 lipca 2013 roku - od godziny 15.00 - Plac nad rzeką Wiar obok Kościoła.

30.06.2013 r. XI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Przemyśl w Kuńkowcach.

Zapraszamy do Kuńkowiec na Festyn z okazji XI Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Przemyśl - dnia 30 czerwca 2013 r. od godziny 15.00 (przy Gminnym Centrum Informacji w Kuńkowcach).

28.06.2013 r. XXXI sesja Rady Gminy Przemyśl w sali Domu Ludowego w Ostrowie.

 28 czerwca 2013 r. o godzinie 10.00 w sali Domu Ludowego w Ostrowie rozpoczęła się XXXI sesja Rady Gminy, na której radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Przemyśl Panu Witoldowi Kowalskiemu z wykonania budżetu za 2012 rok. >> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

25.06.2013 r. Szkolenia młodzieży z ZS w Ostrowie i ZS w Ujkowicach z Otwartej Platformy Edukacyjnej z wykorzystaniem systemu informatycznego FRONTER.

WIEDZA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO!

Człowiek najlepsza inwestycja

W Zespole Szkół w Ostrowie i w Ujkowicach zakończyły się (I tura) szkolenia młodzieży z Gimnazjum w Ostrowie i Gimnazjum w Ujkowicach - uczestników projektu "Wiedza szansą na lepsze jutro!" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Nr IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Szczegóły zawsze na utworzonym na potrzeby Projektu portalu: http://www.wiedza-przemysl.pl/>>

25.06.2013 r. "Dzień Rodziny" w Łętowni.

25 czerwca na terenie SP w Łętowni miała miejsce uroczystość z okazji "Dnia Rodziny", podczas której między innymi rozegrano pasjonujący mecz w piłce nożnej pomiędzy Rodzicami, a drużyną Wójta Gminy Przemyśl.

23.06.2013 r. Festyn na stadionie w Ostrowie.

Klub sportowy SAN Ostrów oraz Urząd Gminy zapraszają na FESTYN z okazji powitania lata w dniu 23 czerwca 2013 roku od godziny 15:00 na stadion w Ostrowie >>szczegóły>>.

16.06.2013 r. ZS w Ostrowie zaprasza na piknik szkolny.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców działające przy ZS w Ostrowie zapraszają na piknik szkolny w dniu 16 czerwca 2013 roku od godziny 15.00 na terenie szkoły w Ostrowie.

>>szczegóły pikniku>>

 

14.06.2013 r. Uroczysta Gala „XI Gminnych i Powiatowych Spotkań Profilaktycznych – KROKUSY 2013".

W dniu 14 czerwca 2013r. w Domu Kultury w Dubiecku o godz. 10°° odbędzie się uroczysta Gala „XI Gminnych i Powiatowych Spotkań Profilaktycznych – KROKUSY 2013” pod hasłem: „MIŁE ZŁEGO POCZĄTKI”. W tegorocznych „Spotkaniach Profilaktycznych” rywalizowali uczniowie pięciu gmin powiatu przemyskiego oraz gminy Pawłosiów z powiatu jarosławskiego, prezentując wysoki poziom artystyczny, zaangażowanie i wyjątkową wrażliwość na trudne problemy związane z uzależnieniami oraz profilaktyką.

17.06.2013 r. VI etap cyfryzacji Sygnału Telewizji Naziemnej.
Pisma Wicewojewody Podkarpackiego w sprawie VI etapu cyfryzacji sygnału telewizji naziemnej >>szczegóły>>
13.06.2013 r. 55 rocznica powstania OHP.

Ochotnicze Hufce Pracy w Przemyślu w dniu 13.06.2013 r. obchodzą 55 rocznicę powstania. Z tej okazji organizujemy „Dni Otwarte” połączone z małymi Targami Pracy.

Targi Pracy >>szczegóły>>

Dni Otwarte >>szczegóły>>

15.05, 4.06.2013 r. spotkania Rady Programowej Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej.

W dniach 15 maja i 4 czerwca 2013 r. odbyły się w Urzędzie Gminy Przemyśl spotkania Rady Programowej Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej z Wójtem Gminy Przemyśl oraz Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przy Urzędzie Gminy Przemyśl, dotyczące aktualnych zagrożeń środowiskowych wynikających z nadużywania napojów alkoholowych.

W wyniku dyskusji oraz wspólnych uzgodnień postanowiono nawiązać ściślejszą współpracę Kościoła Katolickiego i Gminy Przemysl w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – podpisując MEMORANDUM w sprawie wspólnej pracy na rzecz trzeźwości i współdziałania w reaktywowaniu Bractw Trzeźwości w parafiach rzymsko – katolickich usytuowanych na terenie Gminy Przemyśl. Ryszard Wołoszyn Pełnomocnik Wójta Gminy Przemyśl ds. Realizacji GPPiRPA >>szczegóły>>

29.05.2013 r. XXX sesja Rady Gminy Przemyśl.

29 maja 2013 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXX sesja Rady Gminy.

 

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

26.05.2013 r. Festyn w Ostrowie.

W dniu 26 maja 2013 roku od godziny 15.00 na stadionie w Ostrowie klub sportowy SAN OSTRÓW oraz Urząd Gminy Przemyśl zorganizowały FESTYN. Przy zmiennej pogodzie zabawy było co nie miara! >>szczegóły>>

22.05.2013 r. Nehrybka - zebranie wiejskie - wybory sołtysa.
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Nehrybce w dniu 22.05.2013 r. o godzinie 19.00 >>szczegóły>>.
14.05.2013 r. Projekt: Czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W związku z realizacją projektu „Czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie, zwracamy się do Państwa z prośbą o informowanie o projekcie potencjalnych uczestników oraz umieszczenie na Państwa stronie internetowej plakatu, który przesyłamy w załączeniu do niniejszej wiadomości.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie szkolenia zawodowe: OPERATOR KOPARKI LUB OPERATOR ŁADOWARKI LUB SPAWANIE (do wyboru metody: TIG 141 lub MIG 131 lub MAG 135) oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych w województwie podkarpackim, które:

- utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu,

- są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy; u pracodawcy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne, posiadającego jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

Rekrutacja Kandydatów do udziału w projekcie trwa.

Aktualny regulamin projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne do pobrania na stronie: www.czasnazmiany.cras.org.pl lub w Biurze Projektów ul. Raginisa 31/L1 35-513 Rzeszów, tel. 17 783-21-13.

14.05.2013 r. Wdrażanie modelu wspólnej samooceny (CAF) w urzędach JST.

Człowiek - najlepsza inwestycja

W dniu 14.05.2013 r. w urzędzie Gminy Przemyśl w ramach projektu " Przede wszystkim jakość" odbyło się szkolenie "Wdrażanie modelu wspólnej samooceny (CAF) w urzędach JST".

Pozostałe dane nt. projektu.

22.05.2013 r. Spotkanie organizacji pozarządowych oraz podmiotów z terenu Gminy Przemyśl.
22.05.2013 r. - sala narad Urzędu Gminy Przemyśl, godzina 12.00 >>szczegóły>>
6-8.05.2013 r. Profesjonalna obsługa klienta.

Człowiek - najlepsza inwestycja

W dniach od 6.05.2013 r. do 8.05.2013 r. w urzędzie Gminy Przemyśl w ramach projektu " Przede wszystkim jakość" odbyło się szkolenie "Profesjonalna obsługa klienta. Szkolenie dla Pracowniczek i Pracowników JST". Pozostałe dane nt. projektu.

2.05.2013 r. Projekt "Wiedza szansą na lepsze jutro!".

WIEDZA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO!

Człowiek najlepsza inwestycja

Pełny tytuł: "Przemyśl: Usługi w zakresie prowadzenia zajęć w formie wsparcia dla uczniów szkół gimnazjalnych, dla których gmina Przemyśl jest organem prowadzącym, wraz z dostawą podręczników, sprzętu elektronicznego oraz innych pomocy dydaktycznych, które zostaną wykorzystane podczas tych zajęć w ramach projektu Wiedza szansą na lepsze jutro! realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Nr IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Numer ogłoszenia: 175672-2013".

>> www.wiedza-przemysl.pl >>

1.05.2013 r. Ostrów - zwiastun nowego sezonu wodnego.
 

Pojawienie się łódek na zalewie w Ostrowie ... to niezbity dowód na rozpoczęcie nowego sezonu letniego.

1.05.2013 r. Piknik Rodzinny „Dzień Otwarty Wioski Fantasy” w Kuńkowcach.

1.05.2013 roku w Kuńkowcach miał miejsce "Dzień Otwarty Wioski Fantasy".

03 i 04. 2013 r. Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Rysunkowego pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”

W miesiącach marcu i kwietniu zostały przeprowadzone eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Rysunkowego pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” oraz Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Laureaci eliminacji gminnych Gminy Przemyśl którzy uczestniczyli w eliminacjach powiatowych, wykazali się wysokim kunsztem zajmując czołowe miejsca. W konkursie rysunkowym wyróżnieni zostali:
- Sara Radochońska – Szkoła Podstawowa w Grochowcach
- Lilianna Grabka – Szkoła Podstawowa w Nehrybce
- Wojciech Bardziński – Szkoła Podstawowa w Grochowcach
- Aleksandra Górka – Szkoła Podstawowa w Grochowcach
- Wiktoria Praizner – Gimnazjum w Grochowcach
- Aleksandra Pelc – Gimnazjum w Grochowcach
- Bernardetta Fedyk – Gimnazjum w Grochowcach
W turnieju wiedzy pożarniczej najlepsze wyniki osiągnęli:
- w grupie I – szkoły podstawowe
1 miejsce – Weronika Stawarz – SP Łętownia
2 miejsce – Justyna Pańko – SP Ujkowice
- w grupie II – gimnazja
3 miejsce Tomasz Maciejowski – G Hermanowice

30.04.2013 r. XXIX sesja Rady Gminy Przemyśl.

30 kwietnia 2013 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy.

 

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

28.04.2013 r. LKS Ujkowice oraz ZS w Ujkowicach: XXVIII turniej szachowy im. Tadeusza Maczugi.

Startowało 35 zawodniczek i zawodników.

W kategorii SENIORÓW:

I miejsce – Lach Tomasz – LKS Kosienice

II miejsce – Lach Mateusz – LKS Kosienice

III miejsce – Lusio Stanisław – LKS Kosienice

W kategorii JUNIORÓW:

I miejsce - Chrzan Karol – SKKS Przemyśl

II miejsce – Starzyński Michał – SKKS Przemyśl

III miejsce – Dyrkacz Wojciech – LKS Kańczuga

W kategorii KOBIET:

I miejsce – Gregorowicz Zofia – LKS Ujkowice

II miejsce – Maciołek Kamila – SKKS Przemyśl

III miejsce – Ligęza Aleksandra -  SKKS Przemyśl

12.04.2013 r. "Przede wszystkim jakość" w Gminie Przemyśl.

Człowiek - najlepsza inwestycja

„Przede wszystkim jakość – poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.05.02.01-00-035/11.

>>Szczegóły projektu.

30.03.2013 r. Biuletyn Informacyjny Gminy Przemyśl nr 2/2013.

Szanowni Państwo!

Oddajemy drugi numer naszego gminnego biuletynu, mając nadzieję, że czas wielkanocnego okresu będzie sposobny nie tylko do wzajemnych odwiedzin i spotkań w gronie rodziny, ale również do lektury i rozmów na tematy bieżące. Jednocześnie proszę o wyrozumiałość i uwagę zwłaszcza przy czytaniu dłuższych tekstów. Niestety, waga materii jest tak istotna, że nie udało się ich „odchudzić”. Szczególnej uwadze Państwa polecam tekst dotyczący zmieniających się zasad odbioru odpadów komunalnych, ponieważ nowe przepisy całkowicie zmieniają dotychczasową praktykę. Kontynuujemy też nadal i rozwijamy temat oświatowy, gdyż edukacja jest traktowana w sposób priorytetowy (o czym świadczą olbrzymie nakłady), chcemy się też podzielić naszą wiedzą i nadziejami w tym zakresie. Życzę Państwu wszelkiego dobra i udanej lektury.

Wójt Gminy Przemyśl Witold Kowalski.

26.03.2013 r. XXVIII sesja Rady Gminy Przemyśl.

26 marca 2013 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy.

 

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

1.03.2013 r. Konwent Wójtów w Urzędzie Gminy Przemyśl.

W dniu 1 marca 2013 roku w Urzędzie Gminy Przemyśl odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów Powiatu Przemyskiego, na którym byli obecni m. innymi Z-cy Prezydenta Miasta Przemyśla, Wicestarosta Przemyski oraz Wójtowie Powiatu Przemyskiego. Tematem przewodnim spotkania było wypracowanie stanowiska odnośnie Uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie likwidacji części przystanków autobusowych w centrum miasta dla przewoźników innych niż MZK. Uniemożliwienie dostępu do przystanków dla przewoźników prywatnych i PKS budzi uzasadnione obawy nie tylko mieszkańców powiatu ale i miasta. Po długiej dyskusji ustalono, że w ciągu najbliższego tygodnia sprawa będzie powtórnie analizowana. Obecni na spotkaniu wyrazili w tej kwestii wolę dojścia do rozsądnego kompromisu.  Wójtowie wymienili się też informacjami w zakresie przygotowań dotyczących realizacji nowej ustawy o odpadach.

Podczas Konwentu miała miejsce prezentacja firmy PRE-Edward Biel w temacie inteligentnych systemów oświetlenia ulicznego oraz korzyści ekonomicznych wynikających z ich energooszczędności.

12.04.2013 r. Przemyskie Targi Edukacji Pracy.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Przemyślu, Wojewódzki Urząd Pracy o.z. Przemyśl, WSPiA (Punkt Informacyjny Europejski Europe Direct) w Przemyślu informuje i zaprasza do udziału w PRZEMYSKICH TARGACH EDUKACJI PRACY, które odbędą się w dniu 12 kwietnia 2013 r. (piątek) w godz.  10.00 – 14.00 w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu ul. Wyb. J. P. II 2. >> Szczegóły >>

Uwaga: spotkanie rekrutacyjne do pracy w krajach UE w dniu 19.03.2013 r. >> Szczegóły >>

6.03.2013 r. Fundusze europejskie dla przedsiębiorców

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu, działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na szkolenie dotyczące możliwości ubiegania się o dotacje przewidziane na 2013 rok, które odbędzie się  6 marca br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu (sala konferencyjna), Plac Dominikański 3,  o godz. 10.00. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Rynek 26, 37-700 Przemyśl, Tel. 016 678 56 32, >> szczegóły spotkania >>.

lpi.przemysl@podkarpackie.pl
www.pife.podkarpackie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

27.02.2013 r. XXVII sesja Rady Gminy Przemyśl.
27 lutego 2013 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy.

 

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

27.02.2013 r. Uchwała Nr XXVII/186/2013 - PROJEKT.

Uchwała Nr XXVII/186/2013 Rady Gminy Przemyśl w sprawie podziału Gminy Przemyśl na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych >> szczegóły >>.

Budowa przejścia granicznego w  Malhowicach.

Rozpoczęły sie prace planistyczne budowy przejścia granicznego w  Malhowicach. Długoletnie starania się o budowę przejścia granicznego w Malhowicach stają się coraz bardziej realne >> szczegóły >>

Apel o przekazanie 1% podatku na rzecz jednostek OSP Gminy Przemyśl.

Apel o przekazanie 1% podatku na rzecz jednostek OSP Gminy Przemyśl.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przemyślu zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców o przekazanie 1% podatku na rzecz jednostek OSP z terenu naszej Gminy tj.:

- OSP Grochowce – 37-733 Pikulice

- OSP Ostrów – 37-700 Przemyśl

- OSP Pikulice – 37-733 Pikulice

- OSP Ujkowice – 37-713 Maćkowice

- OSP Wapowce – 37-700 Przemyśl

- OSP Witoszyńce – 37-733 Pikulice

Zebrane pieniądze umożliwią jednostkom OSP zakup sprzętu niezbędnego do ratowania zdrowia i życia ludzkiego oraz zagrożonego mienia. W obecnej sytuacji finansowej każda złotówka przelana na jednostkę OSP stanowi szczególne wsparcie w dążeniu do zapewnienia wysokiej gotowości bojowej. Dlatego liczymy   że mając na uwadze odpowiednie wyposażenie jednostek OSP, przekażecie Państwo 1% podatku na ten szczytny cel. >> Szczegóły strony internetowej>>

7.02.2013 r. Bezpłatna konferencja "Dobre klimaty dla inwestycji w OZE".

7 lutego 2013 roku o godzinie 11.00 w sali restauracyjnej Dworca Kolejowego w Przemyślu odbędzie się bezpłatna konferencja "Dobre klimaty dla inwestycji w OZE".

30.01.2013 r. XXVI sesja Rady Gminy Przemyśl w sali Domu Ludowego w Wapowcach.

30 stycznia 2013 r. o godzinie 10.30 w pięknej scenerii sali Domu Ludowego w Wapowcach odbyła się XXVI sesja Rady Gminy, podczas której radni między innymi uchwalili budżet Gminy Przemyśl na 2013 rok !!!

 

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

9.01.2013 r. Projekt: "Wiedza szansą na lepsze jutro!".

W dniu 9 stycznia 2013 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, a Gminą Przemyśl doszło do podpisania umowy nr UDA-POKL.09.01.02-18-272/12-00 o dofinansowanie projektu pn. „Wiedza szansą na lepsze jutro!” skierowanego do uczniów Gimnazjum w Ostrowie i Gimnazjum w Ujkowicach.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wartość Projektu wynosi 321 768,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 283 155,84 zł, pozostała kwota, tj. 38 612,16 zł stanowi wkład niepieniężny Gminy Przemyśl.

W ramach Projektu przewidziano: pracę na wirtualnej platformie edukacyjnej OPE, zajęcia z przedsiębiorczości, utworzenie i prowadzenie szkolnego ośrodka kariery, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i niemieckiego, utworzenie szkolnych kół zainteresowań, w tym kół matematyczno – przyrodniczych, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć. Realizacja projektu zakończy się w dniu 30.06.2014 r. >> więcej >>

STRONY ARCHIWALNE:

 

DO KOŃCA 2011 ROKU>>   2012 ROK>>   2014 ROK>>

 

SKOK NA POCZĄTEK STRONY

SKOK DO STRONY GŁÓWNEJ-AKTUALNEJ