GMINA PRZEMYŚL, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, POWIAT PRZEMYSKI, KOD TERYTORIALNY wg GUS: 1813082. Oficjalna strona internetowa Gminy Przemyśl. ⓒ Urząd Gminy Przemyśl

SKOK NA KONIEC STRONY

SKOK DO STRONY GŁÓWNEJ-AKTUALNEJ

 ARCHIWUM: 2014 rok

30.12.2014 r. Betlejemskie Światełko Pokoju przy słupie granicznym 480: Malhowice - Niżankowice.

30 grudnia 2014 r. tradycyjnie już, w miejscu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice   przekazano naszym sąsiadom z Ukrainy  "Betlejemskie Światełko Pokoju". Gminę Przemyśl reprezentował Wójt Gminy Przemyśl Pan Andrzej Huk oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Miśniak. >>Więcej>

30.12.2014 r. IV Sesja Rady Gminy Przemyśl.

30 grudnia 2014 roku o godzinie 13.00 w świetlicy wiejskiej w Hermanowicach odbędzie się IV sesja VII kadencji Rady Gminy. >>Więcej>

19.12.2014 r. NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH, SUROWCÓW WTÓRNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ GABARYTÓW, ZUŻYTYCH OPON, BATERII, AKUMULATORÓW, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW I CHEMIKALIÓW Z GMINY PRZEMYŚL NA ROK 2015. >>Więcej>

 
19.12.2014 r. Życzenia świąteczne i kolęda od dzieci z Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMPNP.

Z życzeniami świątecznymi i kolędą u Pana Wójta Gminy Przemyśl dzieci z Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMPNP.

16.12.2014 r. III Sesja Rady Gminy Przemyśl.

16 grudnia 2014 roku o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl przy ul. Borelowskiego 1, odbyła się III sesja VII kadencji Rady Gminy. >>Więcej>.

 

Strona Biura Rady Gminy Przemyśl

10.12.2014 r. XII Gminne i Powiatowe Spotkania Profilaktyczne.

XII GMINNE i POWIATOWE SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE - Krokusy 2014. Uroczysta Gala – „KROKUSY 2014” odbyła się 10.12.2014r. w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. >>Więcej>

Galeria fotografii: >>Więcej>

 

Strona GOPS: >>Więcej>

4.12.2014 r. II Sesja Rady Gminy Przemyśl - ślubowanie przez nowo wybranego Wójta Gminy Przemyśl.

4 grudnia 2014 roku o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl przy ul. Borelowskiego 1, podczas II sesji VII kadencji Rady Gminy, nowo wybrany Wójt Gminy Przemyśl Pan Andrzej Huk złożył ślubowanie >>Więcej>.

 

Strona Biura Rady Gminy Przemyśl

30.11.2014 r. Wybory samorządowe w Gminie Przemyśl. PONOWNE GŁOSOWANIE W WYBORACH WÓJTA GMINY PRZEMYŚL.
28.11.2014 r. Pierwsza Sesja Rady Gminy Przemyśl VII kadencji >>Więcej>.

Strona Biura Rady Gminy Przemyśl

25.11.2014 r. Prośba o pomoc dla Pana Zenona Remedza, chorego na nowotwór.
 >>Więcej>
7.11.2014 r. Biuletyn Informacyjny Gminy Przemyśl - 4 wydanie >>Więcej>

7 listopada 2014 roku Urząd Gminy Przemyśl wydał kolejny, czwarty już numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Przemyśl. Dla wygody Państwa uruchomiliśmy możliwość ściągnięcia kompletnego wydania biuletynu bezpośrednio ze strony Internetowej >>Wszystkie wydania biuletynu>

7.11.2014 r. Konferencja "Rozwój przedsiębiorczości na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl" >>Program>

Zaproszenie na konferencję dotyczącą rozwoju przedsiębiorczości na terenie MOF Przemyśl w ramach realizacji projektu pn. "Integracja działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl" >>Więcej>

31.10.2014 r. PAMIĘTAJ I listopada zapal znicz Żołnierzom 1914-2014.

Zapalenie zniczy nastąpi 31.10.2014 r. >>Więcej>

Informujemy, że w dniu 31 X 2014 r. Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl oraz Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu po raz kolejny organizuje akcję „Zapal znicz żołnierzom, 1914-2014”.

28.10.2014 r. Program Samorządowej Karty Dużej Rodziny w Gminie Przemyśl - zasady realizacji Programu w Gminie >>Więcej>

28.10.2014 r. Zapraszamy na bezpłatne poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy i innym problemom rodzinnym w świetlicy wiejskiej w Pikulicach oraz w bibliotece wiejskiej w Kuńkowcach.

Bezpłatne poradnictwo psychologiczne i prawne w każdy piątek: w Pikulicach >>Więcej>, w Kuńkowcach >>Więcej>.

28.10.2014 r. Ujkowice - awaria sieci wodociągowej. Przerwa w dostawie wody w dniu 29.10.2014 r. w godzinach: 8.00 - 14.00.

Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny z Żurawicy - uwaga komunikat.
27.10.2014 r. XLVI sesja Rady Gminy Przemyśl.

W dniu 27 października 2014 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy >>Więcej>.

 

6-10.10.2014 r. "Dni Ubezpieczonego" - ZUS w Rzeszowie zaprasza.

ZUS - oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie serdecznie zaprasza na „Dni Ubezpieczonego”, które odbędą się w dniach od 6 do 10 października 2014 r. >>Więcej>.

>>Plakat promujący>, >>ABC Ubezpieczonego>.

4.10.2014 r. Ujkowice - ćwiczenia zgrywające jednostek OSP.

W dniu 04.10.2014 r. w miejscowości Ujkowice odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu przemyskiego oraz jednostek OSP typu S gminy Przemyśl związanych z zagrożeniami dla wiertni gazu. W manewrach uczestniczyło 17 jednostek OSP (12 z ksrg i 5 z gminy Przemyśl) >>Więcej>.

>>Galeria fotografii>

29.09.2014 r. XLV sesja Rady Gminy Przemyśl.

W dniu 29 września 2014 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl odbędzie się XLV sesja Rady Gminy >>Więcej>.

 

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

28.09.2014 r. Ostrów - pierwszy "Bieg pokoleń".

W Ostrowie w parku szkolnym zorganizowany został w dniu 28.09.2014 r. pierwszy „BIEG POKOLEŃ” , który odbył się w dwóch kategoriach: dla najmłodszych (uczniowie szkoły podstawowej biegli dystans 1 kilometra) oraz bieg masowy na dystansie 4 kilometrów (uczniowie gimnazjum i wszystkie zapisane osoby dorosłe).

>>Plakat organizacyjny>. >>Nagrania video i galeria fotografii>.

27.09.2014 r. Ostrów - Żwirownia - PIERWSZE REGATY O PUCHAR WÓJTA GMINY PRZEMYŚL.

Yacht Klub "SAN" Przemyśl zorganizował w dniu 27.09.2014 r.  na "Żwirowni" w Ostrowie Pierwsze Regaty o Puchar Wójta Gminy Przemyśl. >>Plakat>

>>Galeria fotografii oraz nagranie video z zakończenia Regat>

24.09.2014 r. Informacja dla osób planujących usunięcie azbestu ze swojej posesji w 2015 roku >>Więcej>

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest >>Więcej>

Wniosek w formacie pdf >>Więcej> Wniosek w formacie docx >>Więcej>

20.09.2014 r. Wapowce - "Czas na aktywność w Gminie Przemyśl" - piknik integracyjno - edukacyjny.

CZAS NA AKTYWNOŚĆ

W GMINIE PRZEMYŚL

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w ramach projektu "Czas na aktywność w Gminie Przemyśl" zorganizował w dniu 20.09.2014 r. w godzinach 10.00 - 14.00 w świetlicy wiejskiej w Wapowcach piknik integracyjno - edukacyjny. >>Więcej>

9.09.2014 r. Nieodpłatne przekazanie przez Wójta Gminy Przemyśl nieruchomości w Malhowicach na potrzeby budowy drogowego przejścia granicznego >>Więcej>.

W dniu 9 września 2014 r. Wójt Gminy Przemyśl przekazał nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w Malhowicach o pow. 7,29 ha i o wartości 1 545 480 zł z przeznaczeniem pod budowę drogowego przejścia granicznego w Malhowicach. Podstawowe przeznaczenie terenu będzie stanowić zabudowa usługowa związana z infrastrukturą przejścia granicznego, pod lokalizację obiektów budowlanych przejścia granicznego, w tym między innymi budynków odpraw celnych i paszportowych, budynków odpraw autobusów wraz z pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi, budynków kontroli szczegółowych z pomieszczeniami administracyjnymi i komercyjnymi oraz sanitarnymi, budynków posterunków straży granicznej i służby celnej, budynków gospodarczych, wiat stanowiących zadaszenie nad obiektami przejścia granicznego, budynków sanitariatów dla podróżnych, wraz z infrastrukturą techniczną i drogową. Uzupełniające przeznaczenie – zabudowa usługowa w zakresie usług gastronomii i handlu wraz z obiektami infrastruktury technicznej i drogowej towarzyszącej. >>Więcej>  >>Galeria>

7.09.2014 r. Modlitwa Ekumeniczna w ramach podtrzymania tradycji "Dni dobrosąsiedztwa". >>Więcej>

W miejscu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice zostanie uruchomione tymczasowe przejście graniczne w godz. 10.00 – 18.00.  Odprawa będzie możliwa jedynie na podstawie ważnego paszportu. >>Więcej>

31.08.2014 r. Dożynki powiatowe w Wyszatycach.

31.08.2014 r. w Wyszatycach odbyły się dożynki powiatowe. Podczas dożynek dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Ostrowie wręczyły Wójtowi Gminy Przemyśl wykonany przez siebie wieniec dożynkowy. Wójt Gminy Przemyśl składa serdeczne podziękowania za otrzymany wieniec dzieciom oraz opiekunce Świetlicy Pani Annie Lasek.

31.08.2014 r. Dożynki Wiejskie w Pikulicach.

W Pikulicach w dniu 31.08.2014 roku odbyły się Dożynki Wiejskie.

>>Galeria fotografii>

31.08.2014 r. Festyn na stadionie w Ostrowie - zapraszamy.

Klub sportowy SAN OSTRÓW zaprasza wszystkich chętnych na FESTYN w dniu 31.08.2014 r. na stadion w Ostrowie od godziny 13.00.

29.08.2014 r. XLIV sesja Rady Gminy Przemyśl.

W dniu 29 sierpnia 2014 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy >>Więcej>.

 

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

23.08.2014 r. "Nie gaś słońca przemocą!" - piknik rodzinny w Ostrowie.

23.08.2014 r. w godzinach od 14.00 do 18.00 w Ostrowie odbył się PIKNIK RODZINNY na terenie wokół Zespołu Szkół w Ostrowie. Hasłem przewodnim tej dobrze zorganizowanej imprezy było: NIE GAŚ SŁOŃCA PRZEMOCĄ!". >>Galeria fotografii>.

3.08.2014 r. Święto Pieroga w Gminie Przemyśl - stadion w Ostrowie od g. 15.00

W Gminie Przemyśl, na stadionie w Ostrowie odbyło się tradycyjne już VIII "Święto Pieroga". Pogoda wymarzona, zabawa wyśmienita; trwająca od godziny 15.00 do ...

>>Galeria ze zdjęciami oraz nagraniami video>

Plakat pamiątkowy

2.08.2014 r. Odbicie Twierdzy Przemyśl - rekonstrukcja historyczna - zapraszamy.

Rekonstrukcja historyczna "Odbicie Twierdzy Przemyśl" pod patronatem Wójta Gminy Przemyśl i Prezydenta Miasta Przemyśla - 2.08.2014 roku, godzina 20:30 - zapraszamy do Fortu X "Orzechowce" w Ujkowicach >>Więcej>.

Galeria fotografii na stronach OSP Ujkowice >>Więcej>.

Zapraszamy również do odwiedzenia stron internetowych www.nowiny24.pl oraz www.przemysl24.pl w tym temacie.

Obiekty zabudowy fortecznej na terenie Gminy Przemyśl >>Więcej>.

2.08.2014 r. Piknik rodzinny w Krównikach.

Zapraszamy do Krównik na Piknik rodzinny "Nie gaś słońca przemocą!" od godziny 14.00 >>Więcej>.

21-25.07.2014 r. ZS Nehrybka - ,,Wakacje z Projektorem”.

W dniach 21.07-25.07.2014 r. w Zespole Szkół w Nehrybce odbyły się dla dzieci od 6 do 12 lat ,,Wakacje z Projektorem” >>Więcej>.

Galeria fotografii na stronie www Szkoły: www.zsnehrybka.pl

https://www.facebook.com/projektorrzeszow

25.07.2014 r. XLIII sesja Rady Gminy Przemyśl.

W dniu 25 lipca 2014 r. o godzinie 13.30 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy >>Więcej>.

 

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

21.07.2014 r. Uwaga mieszkańcy Ostrowa: utrudnienia związane z remontem ulic: Ostrowskiej i Dynowskiej.
Remont ulicy Ostrowskiej i Dynowskiej w Przemyślu >>Więcej>.
16.07.2014 r. Karta Dużej Rodziny również w Gminie Przemyśl >>Więcej>.

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Dz. U. RP >>Więcej>.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27.05.2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych >>Więcej>.

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny >>Więcej>.

Zgoda na wykorzystanie numeru telefonu komórkowego w komunikacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny >>Więcej>.

Co oferuje Karta Dużej Rodziny >>Więcej>.

10.07.2014 r. Uwaga mieszkańcy Ostrowa: modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Ostrów.

Rozpoczęte zostały prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Ostrów >>Więcej>.

6.07.2014 r. Festyn na stadionie w Ostrowie.

Klub sportowy SAN OSTRÓW oraz Gmina Przemyśl zapraszają na FESTYN w dniu 6.07.2014 r. na stadionie w Ostrowie. >>Więcej>

28.06.2014 r. Pikulice - Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP Gminy Przemyśl.

W dniu 28.06.2014 r. w Pikulicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP Gminy Przemyśl. W zawodach wystartowało 8 drużyn, w tym 5 w grupie A (mężczyźni), 1 w grupie C (kobiety) i 2 młodzieżowe (dziewczęta i chłopcy). W rywalizacji grupy A bezkonkurencyjni okazali się strażacy z Ujkowic, którzy z ilością 106,3 pkt zajęli I miejsce. Pozostałe drużyny osiągnęły następujące wyniki:

II miejsce – OSP Witoszyńce – 115,79 pkt

III miejsce – OSP Grochowce – 131,16 pkt

IV miejsce – OSP Wapowce – 135,1 pkt

V miejsce – OSP Pikulice 162,53 pkt

Panie z Witoszyniec i 2 drużyny młodzieżowe z Ujkowic pomimo, że nie miały konkurencji osiągnęły bardzo dobre wyniki. Zawody sędziowała komisja z KM PSP w Przemyślu pod przewodnictwem bryg. Wojciecha Domagalskiego. Wspaniałe puchary i nagrody dla czołowych drużyn ufundował i wręczył Wójt Gminy Przemyśl Pan Witold Kowalski. Bardzo duży wkład pracy w przygotowaniu zawodów włożyli strażacy z OSP Pikulice, wspomagani przez sołtysa i radnego Pana Stanisława Pacułę, jak również Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pikulicach. >>Więcej>

27.06.2014 r. XLII sesja Rady Gminy Przemyśl, absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

W dniu 27 czerwca 2014 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl odbyła się XLII sesja Rady Gminy, podczas której radni udzielili Wójtowi Gminy Przemyśl absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. >>Planowany porządek obrad>.

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

01-05.2014 r. ZS w Ostrowie - Projekt "Mistrzowie Kodowania".

Od stycznia do maja br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowie (jako jedyni w powiecie przemyskim) brali udział w projekcie „Mistrzowie Kodowania”, który miał na celu upowszechnianie nauki programowania informatycznego. Ukoronowaniem zajęć był wyjazd na festiwal w Warszawie, gdzie przedstawiali swoje projekty, ale też mieli czas na zwiedzenie stolicy.

12.06.2014 r. ZS w Ostrowie - uroczyste nadanie imienia i sztandaru Szkole.

W dniu 12 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół  w Ostrowie miały miejsce uroczystości związane z nadaniem imienia Świętej Jadwigi i sztandaru Szkole.

>>Galeria fotografii>

5.06.2014 r. ZS w Nehrybce - uroczyste obchody 50-cio lecia Szkoły.

W dniu 5 czerwca 2014r. w Zespole Szkół w Nehrybce odbyły się uroczyste obchody 50 - lecia Szkoły.

>>50 lat - historia Szkoły>

>>Galeria fotografii>

>>Więcej> http://www.zsnehrybka.pl/

1.06.2014r. ZS w Ostrowie - Piknik Szkolny.

Piknik Szkolny, który odbył się 1 czerwca 2014 r. w godz. 15.00 - 20.00 na terenie parku otaczającego budynek szkolny. >>Więcej>

30.05.2014 r. XLI sesja Rady Gminy Przemyśl.

W dniu 30 maja 2014 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl odbędzie się XLI sesja Rady Gminy >>Więcej>.

 

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

28.05.2014 r. SP w Łętowni-podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego szczebla gminnego „Zapobiegajmy pożarom”.

W dniu 28.05.2014 r. w Szkole Podstawowej w Łętowni odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego szczebla gminnego „Zapobiegajmy pożarom” dla dzieci i młodzieży szkół gminy Przemyśl.

Dla w/w uczestników turnieju atrakcyjne nagrody ufundował i wręczył Pan Witold Kowalski Wójt Gminy Przemyśl.

Na zakończenie podsumowania uczniowie mogli się bliżej zapoznać ze sprzętem strażackim, który zademonstrowali druhowie z OSP Ujkowice.

27.05.2014 r. Spotkanie wdrożeniowe w ramach projektu UEPA.

W dniu 27.05.2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl  odbyło się spotkanie wdrożeniowe zorganizowane w ramach projektu UEPA „Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykładowcami "warsztatów informatycznych" był Instytut Logistyki i Magazynowania, Centrum Elektronicznej Gospodarki, ul. Estkowskiego 6, Poznań. www.ilim.poznan.pl.

>>Więcej o projekcie>

27.05.2014 r. Dzień Pracownika Samorządowego.

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Przemyśl oraz jednostkom organizacyjnym gminy składam najserdeczniejsze życzenia, pomyślności, wytrwałości w podejmowaniu i realizowaniu nowych przedsięwzięć, satysfakcji z wykonywanej pracy, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Życzę również, aby Państwa wysiłki były zauważane i doceniane przez mieszkańców gminy Przemyśl. Dziękuję jednocześnie za dotychczasową pracę na rzecz naszej Gminy.

Wójt Gminy Przemyśl - Witold Kowalski.

24.05.2014 r. SP w Łętowni - Dzień Rodziny.

W dniu 24 maja 2014 r. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łętowni zorganizowano wspaniałe święto - Dzień Rodziny.

21.05.2014 r. ZS w Ujkowicach - V Gminny Konkurs Piosenki.

21 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Ujkowicach odbył się tradycyjny już V Konkurs Piosenki Szkolnej.

>>Galeria fotografii>

19.05.2014 r. Seminarium - promocja projektu POKL "Czas na aktywność w Gminie Przemyśl”.

CZAS NA AKTYWNOŚĆ

W GMINIE PRZEMYŚL

W ramach projektu POKL „ Czas na aktywność w Gminie Przemyśl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzi Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu zorganizował w dniu 19.05.2014r. w Kawiarni Zamkowa w Przemyślu seminarium poświecone promocji projektu. Kierownik projektu przywitał przybyłych uczestników projektu, jak i gości, przedstawił strategię działania na lata 2014 do 2015. W toku dyskusji zwrócono uwagę na korzyści związane z uczestnictwem w projekcie tj. możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych, uczestnictwo w warsztatach w Centrum Integracji Społecznej, nabycie kompetencji społecznych pomocnych w poszukiwaniu pracy. >>Galeria fotografii>

26-27.04.2014 r. Turniej tenisa stołowego o mistrzostwo Ostrowa.

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O MISTRZOSTWO OSTROWA w dniach 26 - 27.04.2014 r. od godz. 16:00 w sali Domu Ludowego w Ostrowie >>Więcej>

 

8.04.2014 r. Konkurs Wielkanocny w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Stowarzyszenie Kulturalne „Jawor” z Pikulic zajęło I miejsce w Konkursie Wielkanocnym, który  odbył się w dniu 8 kwietnia 2014r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Założeniem konkursu było promowanie najlepszych potraw, dekoracja stołu wielkanocnego oraz poznawanie i kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych naszego regionu. Organizatorem konkursu był Zarząd Lokalnej Grupy Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA", który również jest autorem zdjęć i bardzo dziękujemy za zgodę na ich publikację. Serdecznie gratulujemy!

8.04.2014 r. Urząd Gminy Przemyśl - uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie >>Więcej>

8 kwietnia 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl odbyło się uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Przybyłych na tą uroczystość powitał Witold Kowalski Wójt Gminy Przemyśl.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawane są parom, które przeżyły wspólnie 50 lat. Nadaje je Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Wręczenie medali Dostojnym Jubilatom!

Odznaczenia otrzymali Państwo:

Daria i Stefan Andrasz, Kazimiera i Michał Bartnik, Danuta i Henryk Bazanowscy, Weronika i Zbigniew Bardzińscy, Janina i Edward Grochowicz, Jadwiga i Tadeusz Kinasz, Maria i Andrzej Szkółka.

6.04.2014 r. XVI Sejmik Folklorystyczny w Reczpolu.

W dniu 6 kwietnia 2014 roku w Reczpolu, gmina Krzywcza, w trakcie XVI Sejmiku Folklorystycznego, związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych mieszkanki naszej gminy zostały wyróżnione w następujących konkursach:

- na najładniejszą pisankę w kategorii pisanka współczesna nawiązująca do symboliki Świąt Wielkanocnych dla dorosłych:

I miejsce: Joanna Buszta z Łętowni,

II miejsce: Elżbieta Kądziołka z Kuńkowiec,

III miejsce: Maria Kogut z Łętowni,

IV miejsce: Marzena Kogut z Wapowiec;

- na najładniejszą pisankę w kategorii pisanka współczesna nawiązująca do symboliki Świąt Wielkanocnych dla dzieci i młodzieży:

IV miejsce: Dominika Kozak z Wapowiec;

- na tradycyjną palmę wielkanocną:

III miejsce: Zdzisława Pieniążek z Łętowni.

Uczestniczki konkursów zostały nagrodzone upominkami rzeczowymi ufundowanymi przez: Wójta Gminy Krzywcza, Starostę Powiatu Lubaczowskiego, LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” oraz redakcję Horyzontu Podkarpackiego.

Nagrodzone palmy i pisanki zostały wystawione na Słowacji, w Gminie Zborov, zaprzyjaźnionej z Gminą Krzywcza. Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy Pani Agacie Wiśniowskiej za użyczenie zdjęć i zgodę na ich publikację.

3.04.2014 r. OSP Ujkowice eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej >>Więcej>.

2.04.2014 r. i 9.04.2014 r. Zespół Szkół w Nehrybce - konkursy szkolne.

W dniu 2 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół w Nehrybce odbędzie się gminny konkurs ,,Spotkania ortograficzne” dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej.

Ponadto w dniu 9 kwietnia 2014 r. o godzinie 9.15 w Zespole Szkół w Nehrybce odbędzie się gminny konkurs matematyczny dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej.

 

W konkursach będą brać udział uczniowie ze wszystkich szkół Gminy Przemyśl.

28.03.2014 r. XL sesja Rady Gminy Przemyśl.

W dniu 28 marca 2014 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl odbędzie się XL sesja Rady Gminy >>Więcej>.

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

7.03.2014 r. VII edycja programu stypendialnego "Indeks Start2Star".
Stypendium Jolanty i Leszka Czarneckich dla zdolnych maturzystów >>więcej>

27-12-2013 r. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. na terenie województwa podkarpackiego

„...§4. Osoby wymienione w § 2 pkt 1-3 i 5 obwieszczenia zamieszkałe stale lub przebywające na pobycie  czasowym  trwającym ponad trzy miesiące na terenie Gminy Przemyśl obowiązane są stawić się okresie od 10 marca 2014 roku do 13 marca 2014 roku w godzinach 7.30 przed: Wójtem Gminy lub Burmistrzem Miasta (Prezydentem Miasta) Przemyśl, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Jarosławiu mającym swą siedzibę w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Słowackiego 85 w Przemyślu. §5. Kobiety podlegające kwalifikacji wojskowej obowiązane są stawić się przed w/w organami w okresie od 10 kwietnia 2014 roku do 10 kwietnia 2014 roku w godzinach 7.30...” >>Więcej>

23.02.2014 r. "PROJEKTOR - wolontariat studencki" w ZS w Nehrybce.

23 lutego 2014 r. w Zespole Szkół w Nehrybce odbyły się pokazy naukowe zorganizowane przez studentów dla dzieci i młodzieży w ramach programu "PROJEKTOR - WOLONTARIAT STUDENCKI". Ta niezwykle udana i dobrze zorganizowana impreza szkolna spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.

Pikniki Edukacyjne, realizowane przez „PROJEKTOR – wolontariat studencki” i Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zachęcające dzieci i młodzież do poszerzania wiedzy z zakresu nauk ścisłych.

Informacja o programie >>więcej> PROJEKTOR-wolontariat studencki >>więcej> Harmonogram-dziedziny piknikowe >>więcej>

Przydatne linki: https://www.facebook.com/projektorrzeszow   https://www.facebook.com/projektorrzeszow

11.02.2014 r. XXXIX sesja Rady Gminy Przemyśl.

W dniu 11 lutego 2014 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl odbędzie sie XXXIX sesja Rady Gminy >>Więcej>.

>> Strona Biura Rady Gminy Przemyśl.

do 7.02.2014 r. Ogłoszenie Wójta Gminy Przemyśl - możliwość dofinansowania wymiany pokryć dachowych z azbestu.

W związku z zaistniałą możliwością dofinansowania demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych z azbestu (również azbestu złożonego) ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w RZESZOWIE - Wójt Gminy Przemyśl prosi mieszkańców o podanie w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2014r.  informacji o zamiarze wymiany pokrycia dachowego >>Więcej>.

Wzór wniosku w formacie: [pdf] [DOC]

3.02.2014 r. MZK Przemyśl - wydłużenie do przystanku "Ostrów Bloki" kursowania linii nr 23 >>Więcej>.

Wójt Gminy Przemyśl informuje, że z dniem 03.02.2014r. wybrane kursy linii nr 23 zostaną wydłużone do przystanku Ostrów Bloki. W związku z powyższym zmianie ulegnie rozkład jazdy linii nr 23. >>Więcej>

Strona główna MZK Przemyśl >>Więcej>.

POMOC W ZARZĄDZANIU MIKRO FIRMĄ.

http://mikroporady.pl/ dostarczają bezpłatne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej, aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia. Zawartość Serwisu ma różne powiązania: wzory dokumentów do pobrania, edytowania i samodzielnego dostosowania do własnych potrzeb (umowy i regulaminy w wielu wariantach i wersjach ) są powiązane z rekomendacjami, poradami i instrukcjami. Wzory dokumentów (Umowy i Regulaminy) oraz rekomendacje, porady i instrukcje można znaleźć zarówno w etapach działalności firmy jak też są przypisane merytorycznie do kategorii: zatrudnianie, zarządzanie, administracja, podatki i rachunkowość, promocja i reklama, IT, prowadzenie działalności >>Więcej>. Mikroporady.pl jest serwisem bezpłatnym finansowanym w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji Akademia Liderów.

8.01.2014 r. Przewozy Regionalne - nowe promocje cenowe.
Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Podkarpacki w Rzeszowie informuje, że od 1.01.2014 r. do specjalnej oferty promocyjnej na tańsze przejazdy pociągami REGIO zostały włączone relacje PRZEMYŚL - PRZEWORSK. >>Więcej>

Szczegóły promocji oraz rozkład jazdy >>Więcej>.

8.01.2014 r. Plebiscyt NOWIN na najsympatyczniejszą pierwszą klasę.

Łętownia: PLEBISCYT NOWIN NA NAJSYMPATYCZNIEJSZĄ PIERWSZĄ KLASĘ ROZSTRZYGNIĘTY - zielona szkoła dla sympatycznych pierwszaków ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łętowni >>Więcej>.

3.01.2014 r. Betlejemskie Światełko Pokoju przy słupie granicznym 480o

3 stycznia 2014 r. w miejscu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice uroczyście przekazano po raz kolejny Betlejemskie Światełko Pokoju Naszym sąsiadom z Ukrainy.

Po wspólnym kolędowaniu zebrani podzielili się opłatkiem i prosforą, składając sobie życzenia.

Wójt Gminy Przemyśl Witold Kowalski przekazał przedstawicielom strony ukraińskiej

rysunek planu  zagospodarowania przestrzennego o nazwie „Malhowice-I/2012”.

Dokument ten został uchwalony przez Radę Gminy Przemyśl 13 grudnia 2013 r. i daje podstawy do budowy przejścia granicznego w Malhowicach.

Uchwała Nr XXXVII/251/2013 Rady Gminy Przemyśl z dnia 13.12.2013 r.  >> Więcej>

 

STRONY ARCHIWALNE:

 

DO KOŃCA 2011 ROKU>>   2012 ROK>>   2013 ROK>>

 

SKOK NA POCZĄTEK STRONY

SKOK DO STRONY GŁÓWNEJ-AKTUALNEJ