Baner g艂owny strony Gmina Przemy秎 Strona ministerstwa
Normalna wielko艣膰 czcionki
艢rednia czcionka
Du偶a czcionka
Kontrast 2
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
NAB脫R NA WOLNE STANOWISKA PRACY
w Urz臋dzie Gminy Przemy艣l i instytucjach podleg艂ych.

W zak艂adkach po lewej stronie聽znajdziesz聽informacje聽w nast臋puj膮cych tematach:
  • Og艂oszenia dotycz膮ce naboru na wolne stanowiska pracy.
  • Listy kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniach.
  • Informacje o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy.
  • Wzory potrzebnych dokument贸w.


Og艂oszenia i聽materia艂y聽archiwalne przedstawione s膮 poni偶ej.


Osoby:
Sekretarz Gminy
SEKRETARZ GMINY PRZEMY艢L Mieczys艂aw Piziurny
Tel: 16 6704800 w. 53
Kierownik GOPS
Kierownik GOPS Ryszard Wo艂oszyn
Tel: 16 6700319

Za艂膮czniki:
 1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze, a w tym wolne kierownicze stanowiska urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy Przemy艣l oraz na wolne stanowiska kierownik贸w jednostek organizacyjnych Gminy Przemy艣l.
 2. Informacja W贸jta Gminy Przemy艣l o wyniku naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze.
 3. W贸jt Gminy Przemy艣l og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy referenta w Referacie Podatk贸w Urz臋du Gminy Przemy艣l.
 4. Zarz膮dzenie Nr 41/2010 W贸jta Gminy Przemy艣l z dnia 28.06.2010r. w sprawie rozstrzygni臋cia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorz膮dowego w Ostrowie.
 5. Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Przemy艣l z dnia 16.06.2010r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorz膮dowego w Ostrowie.
 6. W贸jt Gminy Przemy艣l og艂asza konkurs na stanowisko DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZ膭DOWEGO W OSTROWIE, Ostr贸w 29, 37-700 Przemy艣l
 7. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - ds. prowadzenia kasy w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej.
 8. Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Przemy艣lu og艂asza ponownie nab贸r na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia kasy.
 9. W贸jt Gminy Przemy艣l og艂asza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorz膮dowego w Ku艅kowcach.
 10. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej.
 11. Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy ds. ksi臋gowo艣ci.
 12. Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze.
 13.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Urz臋dzie Gminy Przemy艣l
ds. ksi臋gowo艣ci

 14.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Urz臋dzie Gminy Przemy艣l
ds. ksi臋gowo艣ci

 15. Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu W贸jta Gminy Przemy艣l o naborze na wolne stanowisko pracy ds. ksi臋gowo艣ci
 16. Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu W贸jta Gminy Przemy艣l o naborze na wolne stanowisko pracy ds. ksi臋gowo艣ci
 17. W贸jt Gminy Przemy艣l og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy ds. ksi臋gowo艣ci
 18. W贸jt Gminy Przemy艣l og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy ds. ksi臋gowo艣ci
 19. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ds. obs艂ugi Gminnego Centrum Informacji
 20. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektora Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Szk贸艂 i Przedszkoli
 21. Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu W贸jta Gminy Przemy艣l o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Szk贸艂 i Przedszkoli
 22. Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu W贸jta Gminy Przemy艣l o naborze na wolne stanowisko pracy ds. Gminnego Centrum Informacji.
 23. W贸jt Gminy Przemy艣l og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Szk贸艂 i Przedszkoli.
 24. W贸jt Gminy Przemy艣l og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - ds. Gminnego Centrum Informacji.
 25. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ds. obs艂ugi Gminnego Centrum Informacji.
 26. Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu W贸jta Gminy Przemy艣l o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obs艂ugi Gminnego Centrum Informacji.
 27. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy - ds. ksi臋gowo艣ci Urz臋du Gminy Przemy艣l.
 28. W贸jt Gminy Przemy艣l og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szk贸艂 w Nehrybce.
 29. Rozporz膮dzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wymaga艅, jakim powinna odpowiada膰 osoba zajmuj膮ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownnicze, w poszczeg贸lnych typach szk贸艂 i plac贸wek.
 30. Lista kandydat贸w spe艂niaj膮ca wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu W贸jta Gminy Przemy艣l o naborze na wolne stanowisko pracy - DS KSI臉GOWO艢CI.
 31. W贸jt Gminy Przemy艣l og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - DS. OBS艁UGI GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI.
 32. W贸jt Gminy Przemy艣l og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - DS. KSI臉GOWO艢CI.
 33. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Przemy艣lu.
 34. Informacja kierownika GOPS w sprawie procedury naboru na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Przemy艣lu.
 35. Og艂oszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy - DYREKTORA GMINNEGO ZWSPO艁U OBS艁UGI SZK脫艁 I PRZEDSZKOLI GMINY PRZEMY艢L.
 36. GOPS w Przemy艣lu og艂asza nab贸r na stanowisko pracownika socjalnego Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Przemy艣lu.
 37. Informacja kierownika GOPS w sprawie procedury naboru na wolne stanowisko pracy w GOPS.
 38. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - DYREKTORA GMINNEGO ZESPO艁U OBS艁UGI SZK脫艁 I PRZEDSZKOLI W PRZEMY艢LU.
 39. Lista kandydat贸w spe艂niaj膮ca wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu W贸jta Gminy Przemy艣l o naborze na wolne stanowisko pracy - dyrektora Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Szk贸艂 i Przedszkoli.
 40. Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Przemy艣lu og艂asza NAB脫R NA STANOWISKO Pracownika Socjalnego Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Przemy艣lu.
 41. Og艂oszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy - DYREKTORA ZESPO艁U SZK脫艁 I PRZEDSZKOLI - pe艂ny etat.
 42. Og艂oszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Szk贸艂 i Przedszkoli
 43. Og艂oszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Szk贸艂 i Przedszkoli Gminy Przemy艣l.
 44. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - ds. Zarz膮dzania Kryzysowego Urz臋du Gminy Przemy艣l.
 45. Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu W贸jta Gminy Przemy艣l o naborze na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomo艣ciami.
 46. Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu W贸jta Gminy Przemy艣l o naborze na wolne stanowisko pracy Zarz膮dzania Kryzysowego.
 47. Og艂oszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Szk贸艂 i Przedszkoli Gminy Przemy艣l.
 48. W贸jt Gminy Przemy艣l og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomo艣ciami.
 49. W贸jt Gminy Przemy艣l og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy ds. zarz膮dzania kryzysowego.
 50. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - Kierownika Referatu Inwestycji i Remont贸w Urz臋du Gminy Przemy艣l.
 51. W贸jt Gminy Przemy艣l og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomo艣ciami.
 52. Lista kandydat贸w spe艂niaj膮ca wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu W贸jta Gminy Przemy艣l o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownika Referatu Inwestycji i Remont贸w.
 53. Nab贸r na wolne stanowisko pracy - Kierownika Referatu Inwestycji i Remont贸w.
 54. Zako艅czenie procedury dot. naboru na wolne stanowisko pracy w GOPS.
 55. Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej og艂asza nab贸r na stanowisko Pracownika Socjalnego Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Przemy艣lu.
 56. Kierownik GOPS og艂asza list臋 kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymogi formalne na stanowisko Pracownika Socjalnego GOPS.
 57. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - Kierownika Referatu Inwestycji i Remont贸w Urz臋du Gminy Przemy艣l.
 58. Lista kandydat贸w spe艂niaj膮ca wymagania okre艣lone w og艂oszeniu W贸jta o naborze na wolne stanowisko pracy - Kierownika Referatu Inwestycji i Remont贸w.
 59. W贸jt Gminy Przemy艣l og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - Kierownika Referatu Inwestycji i Remont贸w.
 60. Wynik naboru na wolne stanowisko pracy.
 61. W贸jt Gminy Przemy艣l og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - inspektora ds. gospodarki nieruchomo艣ciami i gospodarki przestrzennej.
 62. Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania.

  Ilo艣膰 odwiedzin: 135430