Baner g艂owny strony Gmina Przemy秎 Strona ministerstwa
Normalna wielko艣膰 czcionki
艢rednia czcionka
Du偶a czcionka
Kontrast 2
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

ZA艁ATW SPRAW臉 PRZEZ INTERNET

W URZ臉DZIE GMINY PRZEMY艢L

(powy偶ej baner reklamowy platformy ePUAP z linkiem do strony g艂贸wnej)


GOTOWE FORMULARZE ELEKTRONICZNE:


 1. Obj臋cie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

 2. Zawiadomienie o odkryciu w trakcie rob贸t budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do kt贸rego istnieje przypuszczenie, i偶 jest on zabytkiem

 3. Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do kt贸rego istnieje przypuszczenie, i偶 jest on zabytkiem archeologicznym

 4. Przyjmowanie wniosk贸w i uwag do sporz膮dzonego studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego

 5. Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego

 6. Sporz膮dzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 7. Wpis do ewidencji obiekt贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi hotelarskie, nie b臋d膮cych obiektami hotelarskimi

 8. Zg艂oszenie eksploatacji instalacji, z kt贸rej emisja nie wymaga pozwolenia, mog膮cej negatywnie oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko

 9. Zezwolenie na usuni臋cie drzew i krzew贸w

 10. Skargi, wnioski, zapytania do urz臋du

 11. Dopisanie do spisu wyborc贸w

 12. Wys艂anie dowolnego rodzaju pisma do podmiotu publicznego (us艂uga centralna).

 13. Us艂ugi centralne publikowane na bie偶膮co na ePUAP.


Charakterystyka i w艂a艣ciow艣ci portalu ePUAP:


 1. Zgodno艣膰 z rozporz膮dzeniem Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 29.09.2005 r., w sprawie warunk贸w organizacyjno-technicznych dor臋czania dokument贸w elektronicznych podmiotom publicznym (DZ.U. 2005 Nr 200, poz. 1651), Elektroniczna Skrzynka Podawcza posiada funkcjonalno艣膰: "Dost臋pnego publicznie 艣rodka komunikacji elektronicznej s艂u偶膮cego do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dost臋pnej sieci teleinformatycznej".
 2. Bezpieczn膮 i wiarygodn膮 wymian臋 dokument贸w elektronicznych mi臋dzy obywatelem a organem administracji publicznej za po艣rednictwem powszechnie dost臋pnej sieci teleinformatycznej,
 3. Obs艂ug臋 wniosk贸w przesy艂anych do urz臋du w formie dokument贸w elektronicznych podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym,
 4. Publikowanie szablon贸w formularzy na stronie WWW,
 5. Wype艂nienie wniosku/formularza na stronie WWW,
 6. Za艂膮czanie do formularza dodatkowych dokument贸w w postaci za艂膮cznik贸w,
 7. Opatrywanie wype艂nionego wniosku/formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym przy u偶yciu certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez dowolne kwalifikowane centrum certyfikacji
 8. Automatyczne przesy艂anie podpisanego i wype艂nionego dokumentu na adres elektronicznej skrzynki podawczej (wskazany w BIP podmiotu publicznego) za pomoc膮 bezpiecznego, szyfrowanego kana艂u,
 9. Weryfikacj臋 bezpiecznego podpisu elektronicznego, kt贸rym opatrzony jest wype艂niony formularz wp艂ywaj膮cy do skrzynki podawczej, w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawc臋,
 10. Wystawianie urz臋dowego po艣wiadczenia odbioru (UPO) zgodnego z rozporz膮dzeniem Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 29 wrze艣nia 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 200, Poz. 1651),
 11. Automatyczne przesy艂anie elektronicznego po艣wiadczenia odbioru do nadawcy dokumentu,
 12. Przekazywanie dokument贸w do system贸w kancelaryjnych i system贸w obiegu dokument贸w,
 13. D艂ugookresowe archiwizowanie dokument贸w elektronicznych,
 14. Ewidencjonowanie dokument贸w elektronicznych dor臋czonych podmiotowi oraz wygenerowanych urz臋dowych po艣wiadcze艅 odbioru.

Aby mo偶na by艂o z艂o偶y膰 wniosek do urz臋du konieczne jest posiadanie konta u偶ytkownika na platformie ePUAP ? konto jest bezp艂atne).

Metody dostarczania dokument贸w elektronicznych do Urz臋du:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wype艂nienie formularza on-line na stronie e-PUAP - Elektronicznego Urz臋du Podawczego,
 • Dostarczenie dokument贸w elektronicznych w godzinach pracy urz臋du do sekretariatu Urz臋du Gminy Przemy艣l przy ul. Borelowskiego 1 na nast臋puj膮cych no艣nikach danych: 1.Pami臋膰 masowa USB 1.1 lub 2.0
  2.P艂yta CD-RW
  Wymienione no艣niki musz膮 mie膰 mo偶liwo艣膰 zapisu przez Urz膮d Urz臋dowego Po艣wiadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokument贸w elektronicznych dostarczanych do Urz臋du:

Dokumenty elektroniczne musz膮 by膰 podpisane wa偶nym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym

Akceptowalne formaty za艂膮cznik贸w to: DOC, RTF, ODF, ODT, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.

Wielko艣膰 wszystkich za艂膮cznik贸w do艂膮czonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie mo偶e przekroczy膰 3MB.

Dokumenty lub no艣niki zawieraj膮ce oprogramowanie z艂o艣liwe b臋d膮 automatycznie odrzucane i nie zostan膮 rozpatrzone.

Wszystkie dokumenty przesy艂ane elektronicznie musz膮 by膰 podpisane zgodnym certyfikatem kwalifikowanym b膮d藕 Profilem Zaufanym.


Osoby:
Sekretarz Gminy
SEKRETARZ GMINY PRZEMY艢L Mieczys艂aw Piziurny
Tel: 16 6704800 w. 53
  Ilo艣膰 odwiedzin: 135400