GMINA PRZEMYŚL, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, POWIAT PRZEMYSKI, KOD TERYTORIALNY wg GUS: 1813082. Oficjalna strona internetowa Gminy Przemyśl. ⓒ Urząd Gminy Przemyśl

VII KADENCJA RADY GMINY

SKOK NA KONIEC STRONY

SKOK DO STRONY GŁÓWNEJ

Telefon do Biura Rady Gminy: 16 6704800 w. 32, pokój nr 212.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy

Komisje Stałe Rady Gminy - Przewodniczący Komisji

Wykaz radnych

Wykaz sołtysów

Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Przemyśl >>Więcej>

Archiwum: -VI kadencja RG - V Kadencja RG

Baza informacji w temacie sesji Rady Gminy Przemyśl VII kadencji

- treść uporządkowana chronologicznie od  daty posiedzenia ostatniej sesji:

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY PRZEMYŚL:

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

PODJĘTE UCHWAŁY

PROTOKOŁY

BIP - Komplet informacji

PLAN POSIEDZEŃ sesji Rady Gminy Przemyśl VII kadencji - od 28 listopada 2014 r.

SKOK DO TEMATU Z SESJI RG nr:

XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I.

XI uroczysta Sesja Rady Gminy Przemyśl z okazji XXV-lecia samorządu terytorialnego w Polsce w dniu 28.05.2015 r.

28 Maja 2015 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Dworu w Wapowcach odbędzie się XI uroczysta Sesja Rady Gminy Przemyśl z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Sesja zostanie poprzedzona Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Mikołaja w Wapowcach o godzinie 14.00. >>Więcej>

X Sesja Rady Gminy w dniu 30.04.2015 r. >>Więcej>

Planowany porządek obrad >>Więcej>

IX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w dniu 8.04.2015 r. >>Więcej>

Planowany porządek obrad >>Więcej>

VIII Sesja Rady Gminy w dniu 31.03.2015 r. >>Więcej>

Planowany porządek obrad >>Więcej>

VII Sesja Rady Gminy w dniu 26.02.2015 r. >>Więcej>

Planowany porządek obrad >>Więcej>.

VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w dniu 13.02.2015 r. >>Więcej>

Planowany porządek obrad >>Więcej>.

V Sesja Rady Gminy w dniu 29.01.2015 r. >>Więcej>

Planowany porządek obrad >>Więcej>.

IV Sesja Rady Gminy w dniu 30.12.2014 r. >>Więcej>

Planowany porządek obrad >>Więcej>.

III Sesja Rady Gminy w dniu 16.12.2014 r. >>Więcej>

Planowany porządek obrad >>Więcej>.

II Sesja Rady Gminy w dniu 4.12.2014 r. >>Więcej>

4 grudnia 2014 roku o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl przy ul. Borelowskiego 1, podczas II sesji VII kadencji  Rady Gminy Przemyśl, Wójt Gminy Przemyśl Pan Andrzej Huk złożył uroczyste ślubowanie o treści:

"Obejmując urząd Wójta Gminy Przemyśl, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Przemyśl. Tak mi dopomóż Bóg!”.

I Sesja Rady Gminy w dniu 28.11.2014 r. >>Więcej>

POCZĄTEK STRONY